Kosmos to film animowany o gadającym ciele. Mięśniach, skórze, sercu, które pragną dotyku. O ciele, które chce doświadczać obecności drugiego ciała.

Cosmos is an animated film about body. Muscles, skin, heart which wish to be touched. About body wanting to experience closeness with other body.

 

cosmos2nowe

 

cosmos3nowe

 

Reżyseria: Daria Kopiec

Scenariusz: Daria Kopier, Elżbieta Chowaniec

Animacja: Adam Wyrwas

Technika: animacja lalkowa

Status produkcji: zakończono

Produkcja: WJTeam

Film zrealizowany dzięki wsparciu Wydziału Kultury Miasta Łodzi

 

 

Directed by Daria Kopiec

Script: Daria Kopiec

Animation: Adam Wyrwas

Technique: puppet animation

State of production: terminated

Production: WJTeam

The film realized by courtesy of The Lodz Department of Culture