Groteskowa historia o miłości. Karykaturalni bohaterowie Harold i Matylda, stawiają czoła społecznemu ostracyzmowi i podejmują nieudolne próby manipulacji swoim obscenicznym wizerunkiem. Surowa w formie animacja wycinankowa inspirowana twórczością Roalda Dahla, Lotte Reiniger i Edwarda Goreya wprowadza widza w nieprzewidywalny i eklektyczny świat mrocznej wyobraźni, ostatecznie zostawiając go z pytaniem: kim właściwie są tytułowe Kreatury?

A grotesque love story about Harold and Matylda, two caricatures of people, trying to face social ostracism. They uptake a quest to manipulate their obscene image to the better. The rough form of cut-out animation inspired by the works of Roald Dahl, Lotte Reiniger and Edward Gorey brings us into a unpredictable and eclectic world of dark imagination, finally asking the question: who in fact are the Creatures?

 

 

Reżyseria: Tessa Moult-Milewska

Projekty plastyczne: Tessa Moult-Milewska

Animacja: Wojciech Sankiewicz

Technika: wycinanka

Status produkcji: zakończono

Producent wiodący: studio “Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka,

Producent Wykonawczy/Koproducent: Indemind Studio, WJTeam.

 

Directed by Tessa Moult-Milewska

Artistic Project: Tessa Moult-Milewska

Animated by Wojciech Sankiewicz

Technique: 2D animation, paper- cut

State of production: terminated

Lead Producer: Munk Studio

Executive producer/Coproducer: Indemind Studio, WJTeam