Poznajcie losy naszego najnowszego bohatera, morskiego Kraba. Żyje on w niewoli i strachu, ograniczony przez szklane mury akwarium w restauracyjnej kuchni. Może jedynie obserwować to co dzieje się wokół niego. Pomimo to, ma plan. A kto ma plany, ten żyje. Czy zdoła uciec i będzie wolny?

The film tells a story of a sea crab. He lives in captivity and fear, between glass walls of his aquarium in a restaurant kitchen. He can only observe what is happening around him. Despite this, he has a plan. Whoever has a plan - lives. Will he break free?

Reżyseria: Piotr Chmielewski

Projekty plastyczne: Piotr Chmielewski

Technika: animacja lalkowa

Metraż: 6′

Status produkcji: w produkcji

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Produkcja: Likaon

Koprodukcja: EC1 Łódź – Miasto Kultury, EJT-Labo

 

Directed by Piotr Chmielewski

Artistic Project: Piotr Chmielewski

Technique: puppet animation

Runtime: 6′

State of production: in production

Co-financing: Polish Film Institute

Production: Likaon

Co-producers: Ec1 Lodz – City of Culture, EJT-Labo