Mieszkający w wyimaginowanym przez małego chłopca świecie Jednorożec wiedzie spokojne życie, próbując sprostać wyzwaniom wyobraźni dorastającego przyjaciela. Niestety, otaczający go świat ulega nieustannym przemianom, które musi zaakceptować i dostosować się do nich. Film obrazuje proces kształtowania się osobowości młodego człowieka oraz moment utraty łączności ze światem dzieciństwa, kiedy to gubi on część siebie i zaczyna uczestniczyć w życiu pełnym schematów i rutyny. Rzeczywistość przedstawiona w filmie ma kolorowy, bajkowy charakter, jednocześnie jest symboliczna i pełna znaczeń.

In the imaginary world, created by a little boy, lives peacefully Unicorn, who rises to the challenge of boy’s imagination. Unfortunately world he lives in, changes instantly. Both boy and Unicorn need to accept it and adapt to new conditions. Film presents whole process of building personality of a young man, it shows moments of losing connection with children world, in which people destroy part of themselves and start to functionate as adults in world full of schedules and routine. Portrayed reality has colourful, fairy tale character, it is symbolic and full of hidden meanings.

 

 

laststop3

 

Reżyseria: Birute Sodeikaite

Projekty plastyczne: Birute Sodeikaite

Technika: animacja lalkowa

Status produkcji: zakończono

Koproducenci: ArtShot, NinA

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Produkcja: Likaon

 

Directed by Birute Sodeikaite

Artistic Project: Birute Sodeikaite

Technique: puppet animation

State of production: terminated

Co- producers: ArtShot, NinA

Co-financing: Polish Film Institute

Production: Likaon