Film Przyszłość, którego akcja jest skoncentrowana na wielkomiejskim szpitalu, widzimy oczami specyficznej bohaterki, młodej kobiety Aliny, której życie jest wyłącznie pracą chirurga transplantologa serca. Akcja filmu prowadzona jest w dwóch odsłonach – pierwszej, która rozpoczyna się w dniu jej 35 urodzin, kiedy to jest wschodzącą gwiazdą transplantologii, oraz drugiej, mającej początek w dniu 39 urodzin, kiedy kiedy okazuje się, że mimo talentu jej pozycja w szpitalu stała się drugoplanowa. Czy ktoś tak skrajnie skoncentrowany na pracy, przeciążony emocjonalnie balansowaniem na granicy życia i śmierci może mieć prywatne życie - a może – jak w wypadku bohaterki – życia, w znaczeniu intymnych relacji z innymi nie da się uniknąć?

The movie is concentrated on live in a big city hospital seen by an unusual young woman - Alina. Her live is all about transplant surgery of human heart. The plot is shown in two different orders. One of them starts with the day of Alina's 35th birthday, when she is the rising star of transplantology, and the second one starts on her 39th birthday - then it comes out that despite talent, her status in the workplace is secondary. Can someone concentrated on work, emotionally exhausted from balancing between human live and death, have private live? Or maybe intimate relationship is something you can't ascape from?

 

Reżyseria: Hanna Margolis

Projekty plastyczne: Hanna Margolis

Technika: 2D

Metraż: 19′

Status produkcji: w produkcji

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Produkcja: Likaon

 

Directed by Hanna Margolis

Artistic Project: Hanna Margolis

Technique: 2D

Runtime: 19′

State of production: in production

Co-financing: Polish Film Institute

Production: Likaon