Film opowiada historię króla Akwacji Hydropsa oraz jego doradców, którzy otrzymali od władcy zadanie stworzenia następcy tronu. Rywalizacja i intrygi, dotyczące cech jakie miał mieć zaszczepione królewicz, doprowadziły do wszczepienia matrycy „zamiłowania” do rzeczy małych. Tak zrodziła się obsesja zmniejszania się.

Film tells a story of the king of Akwacja, named Hydrops and his advisers, who was ordered to create new successor. The rivalry between the advisers, concentrating on the features that future prince should have, activates in the matrix function of "liking of " small things. This is how new obsession will born, making oneself smaller and smaller.

 

hydrops2

 

 

Reżyseria: Natalia Brożyńska

Scenariusz: Mateusz Moczulski, Natalia Brożyńska na motywach opowiadania Stanisława Lema

Projekty plastyczne: Natalia Brożyńska

Technika: animacja lalkowa

Status produkcji: zakończony

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Koproducenci: Szkoła Filmowa w Łodzi

Produkcja: WJTeam

 

 

Directed by Natalia Brożyńska

Script: Mateusz Moczulski, Natalia Brożyńska based on novel written by Stanisław Lem

Artistic Project: Natalia Brożyńska

Technique: puppet animation

State of production: terminated

Co-financing: Polish Film Institute

Co-producers: Lodz Film School

Production: WJTeam