Czarnoksiężnik z krainy U.S. to zabawny, ironiczny, animowany kolaż, wykorzystujący motywy amerykańskiej powieści do pokazania, jak w Los Angeles spełnia się American dream. Film podejmuje temat spostrzeżeń i wątpliwości tych, którzy chcą być „głosem emigracji swojego pokolenia” i próbują swych sił w Hollywood. Tajemnicze tornado porywa Dorotkę razem z jej małym pieskiem i przenosi do niezwykłego miejsca pełnego dobrobytu ale i zagrożeń – do „krainy U.S.” Bohaterka szybko orientuje się, że rządzą tam odmienne reguły. Wraz z napotkanymi towarzyszami: Strachliwym Lwem, Głupim Strachem na Wróble oraz Robotem Bez Serca podąża żółtą ścieżką, a ich celem jest Szmaragdowy Gród L.A gdzie mieszka czarodziej, spełniający życzenia. Podróż nie będzie jednak łatwa… Czy Dorotce uda się spełnić marzenia? Czy Lew zdobędzie się na odwagę, by zmierzyć się z przeciwnościami losu?.

The Wizard of U.S. is a funny, ironic, animated collage, that refers to popular American story and shows how American dream comes true. Main theme contains insights and doubts of those who want to be “the emigration voice of their generation” and try their luck in Hollywood. Mysterious tornado catches Dorothy with her little dog and takes them to unusual place full of both prosperity and danger, it’s called U.S land. Soon the girl realizes that she needs to follow different rules. Together with her new companions: Fearful Lion, Silly Scarecrow and Robot Without a Heart they follow yellow path to get to Emerald Castle – town, where wizard will bring their dreams alive. The journey will not be easy… Will Dorothy manage to have her dreams fulfilled? Will Lion take the courage to deal with fate?

 

czarnoksieznik 3

 

 

Reżyseria: Balbina Bruszewska

Projekty plastyczne: Balbina Bruszewska

Technika: kolaż animowany

Status produkcji: zakończono

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Produkcja: WJTeam

 

Directed by Balbina Bruszewska

Artistic Project: Balbina Bruszewska

Technique: animated collage

State of production: terminated

Co-financing: Polish Film Institute in Warsaw

Production: WJTeam