Film „Trzej Królowie”, nawiązujący do przypowieści biblijnej, opowiada historię Kacpra, Melchiora i Baltazara, których połączyła wspólna wyprawa do mistycznego celu. W trakcie podróży pomimo dzielących ich różnic, rodzi się między nimi przyjaźń, wspólnie przeżywają radość i spełnienie. Każdy z bohaterów jest ukazany jako wyrazista osobowość: Melchior ceni zdobycze cywilizacji i sztuki, Kacper kocha naturę a Baltazar naukę – razem uzupełniają się i oddziałują na siebie wzajemnie. Film wyróżnia się nietypową formą plastyczną, bogatą, żywą kolorystyką, rytmiczną narracją. Umiejętne połączenie symbolizmu, muzyki, konwencji plastycznej z pogranicza ilustracji i komiksu stanowi intensywne przeżycie wizualne.

Story of “Three Kings” is based on biblical parable, it tells history of Kacper, Melchior and Baltazar, who head out to find the mystic place. During the journey, the friendship is born. Despite their differences, they bind, together they experienced happiness and fulfillment of purpose. Each of the kings is presented as expressive character: Melchior appreciates achievements of civilization and art; Kacper loves nature and Baltazar science – all together they affect one on each other. Film characterizes with untypical artistic form, full and bright colours, rhythmic narration. Skilfull combine of symbolism, music and comic convention it is what makes the film strong visual experience.

 

Reżyseria: Anna Błaszczyk

Projekty plastyczne: Anna Błaszczyk

Technika: animacja 2D, wycinanka

Status produkcji: zakończony

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Łódź

 

Directed by Anna Błaszczyk

Artistic Project: Anna Błaszczyk

Technique: 2D animation, paper-cut

State of production: terminated

Co-financing: Polish Film Institute in Warsaw, Łódź Film Fund