Więcej informacji wkrótce.

More info soon.

 

 

 

Reżyseria: Daria Kopiec

Projekty plastyczne: Daria Kopiec

Technika: animacja lalkowa

Metraż: 5′

Status produkcji: w produkcji

Produkcja: Studio Munka – SFP 

Koprodukcja, producent wykonawczy: Likaon

 

Directed by Daria Kopiec

Artistic Project: Daria Kopiec

Technique: puppet animation

Runtime: 5′

State of production: in production

Production: Studio Munka – SFP 

Co-producer, executive producer: Likaon